gallery/adsız
gallery/flag_of_turkey.svg

Danışmanlık

dava avukatlığı

tahkim

arabuluculuk

Danışmanlık hizmetleriyle müvekkillerimizin karşılaştığı hukuki problemlere, uygun önerilerimizle destek veriyor ve sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Vakıa büyümeden ve gerçek anlamda bir soruna dönüşmeden alınacak bir danışmanlık hizmeti, hukuken savunma yapmayı kolaylaştırdığı gibi iddiaların kuvvetli ve ikna edilebilir olması açısından da büyük önem taşımaktadır. Hukuk servisleri içeriside oldukça önemli bir konuma sahip olan bu hizmet, bilindiğinin aksine son derece ucuz ve etkili koruma sağlayan hukuki bir araçtır.

Davalar belli bir hukuki sisteme göre görülmektedir. Hukuk kurallarının uygulanması uzmanlık isteyen bir iş olduğundan söz konusu süreçte bir avukattan bilgi almak özellikle çok karmaşık vakıalar açısından şarttır. Aksi takdirde çok küçük kelime hatalarıyla yahut da karşı tarafın yanlış yönlendirmesi veya oyalamasıyla hak kayıplarının yaşanma kaçınılmaz olacaktır. Kaldı ki hukuktaki süre takipleri veya başvurulması gereken yöntem ve mercilerin tespit edilmesi hukuk mücadelesinin en kritik aşamalarıdır. Unutulmamalıdır ki bu aşamaları sorunsuzca atlatmak hak kayıplarını en aza indirdiği gibi maaliyet kayıplarının da önüne geçecektir.

Tahkim, avukatlık mesleğinin tüm özelliklerinin ön plana çıktığı ve teknik bilgi gerektiren bir alandır. Özellikle anlaşma sürecinde ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve hukuki konularda etkili adımlar atılabilmesi için konunun bir uzman elinde şekillenmesi şarttır. Hakemin taşıdığı vasıflar, sürecin alternatif çözüm ile sonuçlandırılması gerektiği yönündeki bilinç ve konu hakkındaki hukuki bilginin yeterliliği müvekkile son derece önemli avantajlar sağlayacaktır.

Arabuluculuk faaliyetiyle aralarında uyumazlık bulunan taraflar, uzlaşma zemini içerisinde haklarını hızlı bir şekide elde edebilmektedir. İyi bir arabuluculuk faaliyetinin adil ve eşit koşullar altında sürdürülmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda alanında uzman avukatların varlığına duyulan ihtiyaç daha artmaktadır. Tarafları ortak bir zeminde buluşturmak isteyen uzlaştırıcının çabası, uyuşmazlığın kısa bir sürede çözümlenmesini sağlayacak ve adalet, karşılıklı müzakerenin bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Bu anlamda Türk hukukundaki önemli yeri olan arabuluculuk faaliyeti kurumumuz tarafından en iyi şekilde yerine getirilmeye çalışılmaktadır.

Firmaların yahut gerçek kişilerin ihtiyaç duyduğu hukuki risk analizleri ile karşılaştığı ekstrem durumları en iyi şekilde çözmek için kurumumuz hukuki raporlama hizmeti vermektedir. Hukuk dünyasındaki yeni gelişmelerin firmaların ve gerçek kişilerin hayatını önemli derecede etkilediği düşünüldüğünde, raporlama faaliyetinin gerçekten de önemli bir strateji aracı olduğu ortaya çıkacaktır. Hukuk sadece geçmişte meydana gelen vakıları çözmek için kullanılan bir araç olmayıp aynı zamanda geleceği ön gören bir araçtır da. Netice itibariyle kurumumuzca yerine getirilen bu hizmet, kaliteli bir risk yönetimi için oldukça gerekli hatta zorunlu bir strateji aracıdır.

gallery/counselling-icon
gallery/10320-200
gallery/nix84ke5t
gallery/160374-200
gallery/package_icon

Servislerimiz

raporlama

Sözleşme yönetimi

Firmalar tarafından imzalan ve yürürlüğe konulan sözleşmeler çoğu zaman takip edilmemekte hatta ve hatta sözleşmelerin imzalanması aşamasında metin üzerinde yapılan pek çok değişiklikle ortaya çıkan son versiyon gerekli dikkatin gösterilemesi sebebiyle imzalanmamaktadır. Son versiyon yerine esk versiyonlun imzalanması ciddi hak kayıplarına neden olmaktadır. Bunun dışında sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmeye dayalı yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği de ayrıl bir takip konusudur. Kısacası hem sözleşme öncesinde hem sözleşme anı hem de sonrası açısından ciddi bir takibin yapılması şarttır. Kurumumuz gerekli takibi yaparak firmalara ciddi kolaylıklar sunmakta ve sözleşmeden beklenen faydayı en maksimum seviyeye çıkarmaktadır.

gallery/contract