gallery/adsız
gallery/flag_of_turkey.svg
gallery/imgp0800-edit-edit
İsim  
E-posta  
Tel.  
Adres  
Mesaj  

ÜCRETSİZ HUKUKİ DEĞERLENDİRME

NAFAKA BORÇLARINDA ZAMANAŞIMI VE ÖDEME ŞEKLİ

Mahkemenin kesinleşmiş kararı üzerine ödenmesi gereken iştirak nafakası açısından dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, nafakanın ödenmesi konusundaki ispat kriterleridir. Önemle belirtmek gerekir ki ödemelerini dürüst bir şekilde yerine getiren iştirak nafakası yükümlüleri, çoğu zaman gerekli ödemeleri usulen yerine getiremedikleri için zor durumda kalmaktadırlar...

Devamını okuma için tıklayınız...

gallery/adsız
gallery/adsız

ÜRÜN İADESİ

Hizmet sektöründe hem tüketiciler hem de satıcılar için karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi satıma konu olan ürünün iadesidir. Kanun tarafından getirilen sınırlandırmalar vatandaşlar tarafından yanlış anlaşılmakta, bu yanlış anlaşılma sebebiyle birçok kişi ürünü teslim etmek istemesine rağmen satıcıların farklı davranışları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Sanırım yeniden ele alınması tüketiciler için faydalı olacaktır...

Devamını okuma için tıklayınız...

gallery/adsız

GENEL VE ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ

Her ne kadar boşanma davalarıyla çok sık karşılaşılsa da medeni kanunumuz evlilik birliğinin devamını sağlamak ve aile birliğini korumak amacıyla bir takım boşanma sebepleri öngörmüştür. Kanundaki boşanma sebeplerinin gerçekleştiği ispatlanmadan hakim evliliğe son veremeyeceği gibi evliliğin sona ermesine bağlı olan diğer hukuki süreçler de hakim boşanmaya karar verene kadar askıda kalacaktır. Bu anlamda kanunda gösterilen boşanma sebeplerine ayrı ayrı göz atmak her iki taraf için de yararlı olacaktır...

Devamını okuma için tıklayınız... 

Zina - Terk - Anlaşmalı Boşanma - Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması - Pek Kötü Davranış

gallery/adsız

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK

İşçi ile işveren arasındaki problemlerden biri de çalışma koşullarındaki değişiklik yapılması konusudur. İşçi için oldukça sıkıntılı bir konu olan bu değişikliği kanun ve Yargıtay çeşitli kurallara bağlamıştır.

Devamını okuma için tıklayınız...

gallery/adsız

İNSAN KAYNAKLARI VE HUKUK

İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku bazında gelişen sorunlara çözüm bulmak insan kaynaklarının karşılaştığı sorunların başında gelmektedir. Çalışan sorunlarını yakından takip eden insan kaynakları ekibi, gelişen mevzuat ve uygulama hakkında yeteri kadar bilgilendirilmediklerinde ortaya pek çok sıkıntı çıkması doğaldır. 

Devamını okuma için tıklayınız...

1 - 2 - 3 >